Xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải ở Thụy Điển đã được thực hiện từ rất lâu. Từ những năm 1970, nhà nước đã tài trợ rất nhiều chương trình để cải thiện đáng kể các hồ và nguồn nước, làm sạch chúng chỉ trong vòng vài năm. Bãi biển được mở cửa và cá đã trở lại. Ngày nay, hầu hết các hộ gia đình ở thành thị đều có hệ thống nước  thải nối thông với mạng lưới cống rãnh chung trong thành phố, khoảng 95% nước thải đô thị đều được xử lý sinh học và hóa học.

Hiện nay, nhu cầu về công nghệ xử lý nước thải trên thế giới rất cao, có nguyên nhân từ sự khan hiếm nước do nguồn nước bị khai thác quá mức như tăng dân số, biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, tăng trưởng công nghiệp và thủy lợi không hiệu quả. Ngoài ra, xử lý nước cũng là vấn đề được đưa ra trong mục tiêu thiên niên kỷ thứ 8 của Liên hợp quốc, điều này khiến cho xử lý nước thải trở thành vấn đề được ưu tiên cao.

Các nhà máy xử lý nước thải của Thụy Điển thường kết hợp các phương pháp xử lý khác nhau như xử lý sinh học và hóa học. Quá trình này được bắt đầu bằng cách loại bỏ một số chất thải rắn. Sau đó, phức hợp các quá trình xử lý chung nhất trong các nhà máy là: xử lý sinh học, xử lý hóa học, xử lý sinh-hóa (thông thường có 3 giai đoạn), xử lý sinh-hóa với một giai đoạn loại bỏ Ni-tơ đặc biệt và xử lý sinh hóa kết hợp với xử lý bổ sung (ví dụ như: lọc). Xin xem thêm tại http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8416-5.pdf  để biết thêm chi tiết.

 Các bí quyết của Thụy Điển trong quá trình xử lý nước thải đang được sử dụng trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là trong các ngành như lâm nghiệp, sắt thép, cơ khí và dược phẩm. Các ngành công nghiệp này luôn có nhu cầu cải tiến công nghệ vì thế các công nghệ xử lý nước thải luôn đứng đầu trong khu vực.

Việc thiết kế có hệ thống ngay từ đầu hệ thống cung cấp nước và vệ sinh đã giúp các công ty của Thụy Điển có lợi thế cạnh  tranh khi so sánh với các nước khác. Ngày nay, Thụy Điển lớn mạnh hơn nhờ có một tầm nhìn toàn diện về cung cấp nước và vệ sinh, nơi mà chất lượng nước không phải là vấn đề quyết định duy nhất. Điều này đã tạo ra các lợi thế cho một số phân khúc sản phẩm đi kèm như quản lý bùn, xử lý ni-tơ-rat, tiêu thụ tài nguyên và xử lý các chất ưu tiên.

Nguồn: Naturvårdsverket (Swedish Environment Protection Authority) và Swedish Institute

Tham khảo thêm: các văn bản pháp quy của Chính phủ Việt Nam về Xử lý nước thải

Có rất nhiều các công nghệ của Thụy Điển trong lĩnh vực xử lý nước thải:

Các công ty đã có mặt tại Việt Nam:

ABB  http://www.abb.com/

Alfa Laval http://www.alfalaval.com/

Xylem http://www.xylemwatersolutions.com/scs/sweden/sv-se/Sidor/default.aspx

Nordic Waters http://www.nordicwater.com/en/

KONSEB http://www.konseb.com/mainframe.asp?ln=en

Urban waters https://www.chalmers.se/cit/urban-sv

Các công ty muốn tham giai thị trường Việt Nam

OnewellSweden http://onewellsweden.com/

VA Teknik in Borås www.vateknik.se

ABS Group http://www.abs-group.com/

EKA Chemicals http://www.akzonobel.com/eka/

Kemira Kemi http://www.kemira.com

Mercatus http://www.mercatus.se

Sala Rollpump www.salarollpump.com

Wallenius Water www.walleniuswater.se

Westmatic www.westmatic.se

Läckeby Water/ Purac http://www.lackebywater.se/

Malmbergs Water www.malmbergs.se

Các công ty tư vấn/ viện nghiên cứu:

Skanska www.skanska.se

IVL www.ivl.se

SWECO www.sweco.se

VA-ingenjörerna www.vaing.se

ÅF Process www.afconsult.com

Các công ty/nhà máy xử lý chất thải đô thị:

Borlänge Energi www.borlange-energi.se

Stockholm Vatten www.stockholmvatten.se

Umeva www.umeva.se

Borås Energi och Miljö http://www.borasenergimiljo.se/english/home.4.63fbc1fa126f45b1ad78000138340.html

Eskilstuna Energi och Miljö http://www.eem.se/